nordik® MAX Refill

TOBACCO BLEND
Bra smak • Förbättrad kvalitet och mer rökupplevelse • E-vätskan tillverkad i Danmark med ‎farmaceutisk kompetens • Ingen ask eller tjära • Ingen rengöring • Keramisk spole
Innehåller: 2 praktiska behållare med 2 ml e-vätska i vardera. Inget spill. Behållaren är självklart helt ‎sluten så att du kan lägga den i fickan utan att riskera att vätskan läcker ut. Ska inte återfyllas. ‎
Denna produkt får endast användas av vuxna över 18 år. Förvaras oåtkomligt för barn.‎
MAX är kompatibel med vanliga eGO-batterier.‎
En påfyllning motsvarar ungefär 2 paket vanliga cigaretter.‎