nordik® PRO Starter kit

TOBACCO BLEND
Bra smak • Förbättrad kvalitet och mer rökupplevelse • E-vätskan tillverkad i Danmark under farmaceutisk kompetens • Ingen ask eller tjära • Ingen rengöring • ‎Keramisk spole

Innehåller: 1 USB-laddare, 1 batteri och 1 påfyllning. ‎
nordik® e-cigarett ser ut som en traditionell cigarett. vit, diskret och enkel – och färdig att användas ‎direkt efter inköp. Behållaren är helt sluten så att du kan ha den i fickan utan att riskera att vätskan ‎läcker ut. Ska inte återfyllas. E-cigaretten innehåller bara ånga (ingen rök), så din omgivning slipper ‎passiv rökning. ‎
Denna produkt får endast användas av vuxna över 18 år. Förvaras oåtkomligt för barn.‎
En påfyllning motsvarar ungefär ca. 20 vanliga cigaretter.